PRIVACY POLICY IN ENGLISH:

Vaakalintu Ltd respects your privacy and wishes. After answering the question, a cookie is saved on your browser to mark your decision about the features used on this site. This cookie expires automatically within 365 days. If you want to withdraw your consent and delete the cookie immediately, please scroll down in the main pages and click the "Reset cookie consent". If other cookies were installed on your browser by the earlier accepted third-party scripts, you might need to delete the cookies manually as they are not under the control of Vaakalintu Ltd. Notice that this site may not work correctly if the cookies and scripts are partly disallowed, for example, by browser plugins.

If you give your consent for the described features, the following is enabled.

Scripts and cookies governed by YouTube may be executed and saved, respectively. This functionality is used to provide the YouTube videos for you using the conventional embedded-video technology.

Scripts and cookies governed by eBay may also be executed and saved, respectively. This functionality is used to provide affiliate ads to useful products for you. When you click on the links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in Vaakalintu Ltd earning a commission from the eBay Partner Network.

To collect visitor information vaakalintu.fi also uses cookies provided by StatCounter. The collected visitor information is used for website development and traffic analysis only. Vaakalintu Ltd does not sell, give, or trade the statistics to any 3rd party. Visitor information includes the date and time of a visit, referring link, page URL and title, partial (anonymized) IP address, hostname, used browser, operating-system version, and screen resolution. In other words, personally identifiable information is not used. The technical information can be used to ensure that the website works at least with the most often used browsing setups. After the last visit of a visitor, all the information related to that particular visitor is stored for two months, after which the information is deleted automatically. It is possible to set specific StatCounter cookie refusal, for more information: statcounter.com

In addition, the server records IP-address logs for running typical website-security routines (firewall).

If you have further questions, please send email to i-l-m-a-r-i-(at)-v-a-a-k-a-l-i-n-t-u-dot-f-i


TIETOSUOJASELOSTE SUOMEKSI:

Vaakalintu Oy kunnioittaa yksityisyyttäsi ja toiveitasi. Vastattuasi kysymykseen, selaimeesi tallennetaan eväste päätöksesi merkitsemiseksi sivuilla käytettäviin ominaisuuksiin liittyen. Tämä eväste vanhenee automaattisesti 365 päivän kuluttua. Mikäli haluat perua suostumuksesi ja poistaa evästeen heti, skrollaa jonkin pääsivun alaosaan ja klikkaa "Reset cookie consent". Mikäli aiemmin hyväksytyt kolmannen osapuolen skriptit tallensivat evästeitä selaimeesi, sinun täytyy tarvittaessa poistaa kyseiset evästeet manuaalisesti sillä ne eivät ole Vaakalintu Oy:n kontrolloitavissa. Huomaa, että tämä sivu ei välttämättä toimi oikein, mikäli evästeet ja skriptit estetään osittain esimerkiksi selaimen lisäosien avulla.

Hyväksymällä kuvaillut ominaisuudet tapahtuu seuraavaa.

YouTube:n hallinnoimia skriptejä ja evästeitä saatetaan suorittaa ja tallentaa. Tämä toiminnallisuus mahdollistaa YouTube-videoiden näyttämisen perinteistä videoupotusteknologiaa hyödyntäen.

Lisäksi eBay:n hallinnoimia skriptejä ja evästeitä saatetaan suorittaa ja tallentaa. Tällä toiminnallisuudella sinulle tarjotaan hyödyllisiä kumppanuusmainoksia. Mikäli klikkaat tällä sivulla olevia myyntilinkkejä ja teet ostoksen, Vaakalintu Oy voi saada siitä korvauksen eBay Partner Network:lta.

Vierailijiatiedon keräämistä varten vaakalintu.fi käyttää myös StatCounter-evästeitä. Kerättyä vierailijatietoa käytetään ainoastaan sivustokehitystä ja käyttöanalyysejä varten. Vaakalintu Oy ei myy, anna, tai vaihtokauppaa vierailijatietoja kenellekään kolmannelle osapuolelle. Vierailijatieto käsittää vierailun päivämäärän ja kellonajan, viittaavan linkin, vieraillun sivun URL-osoitteen ja otsikon, osittaisen (anonymisoidun) IP-osoitteen, nk. hostname:n, käytetyn selaimen, käyttöjärjestelmäversion, ja näyttöresoluution. Toisin sanoen, mitään henkilökohtaista tunnistettavaa tietoa ei käytetä. Teknisen tiedon avulla voidaan varmistaa, että sivu toimii ainakin yleisimpien käytettyjen selainjärjestelyjen kanssa. Viimeisimmän vierailun jälkeen kaikki vierailijaan liittyvä tieto poistetaan automaattisesti kahden kuukauden kuluttua. StatCounter-evästeet voidaan estää myös erikseen, lisätietoa: statcounter.com

Lisäksi palvelin ylläpitää IP-osoitelogia normaaleja tietoturvarutiineja varten (palomuuri).

Mikäli sinulla on kysymyksiä, laita sähköpostia osoitteeseen i-l-m-a-r-i-(at)-v-a-a-k-a-l-i-n-t-u-piste-f-i