Enable cookies request.
A search button.
A button to turn site. A button to turn site.

Research & Development 🦅 Licensing & Sale

Being Creative in Nature »
Ilmari Tamminen welding an invention.


English and Finnish language flags
A decorative nutLiiketoimintamalli

Vaakalintu Oy luo hyvän pohjan menestystarinoille hoitamalla alun epävarmuuden. Vaakalintu Oy auttaa kumppaneitaan lisensoimalla ja myymällä arvokasta IPR:ää kaupallistamista varten.


A decorative sensorBusiness Model

Vaakalintu Ltd creates good foundations for success stories by managing the initial uncertainty. Vaakalintu Ltd helps collaborators by licensing and selling valuable IPR for commercialization.READ MORE
Decorative electronic components.Muut tavoitteet

Vaakalintu.fi jakaa tietoa eri aiheisiin liittyen sekä esittelee hyödyllisiä tuotteita (kumppanuus- markkinointi).Vaakalintu Oy brändin eettinen, voittoa tavoittelematon tehtävä on popularisoida luonnonläheistä elämää ja vahvistaa sen kaikkia positiivisia vaikutuksia. Vaakalintu Oy kommunikoi käyttäen mm. videotarinoita mökkikeksijästä, kattaakseen erilaiset projektit brändin alle.

Decorative screw and other items.Other Objectives

Vaakalintu.fi shares valuable information on various topics and introduces helpful products (affiliate marketing).The ethical, non-profit objective of Vaakalintu Ltd brand is to popularize lifestyle close to nature and enhance all of its positive effects. For communication, Vaakalintu Ltd uses video stories of a cottage inventor, to cover distinct projects under the brand.
English language flag.

STORIES & INVENTIONS
YOUR WINDOW INTO NATURE

At a campfire, it is good to ponder and assess ideas.
Vaakalintu Ltd was founded to deliver value: helpful products for the folks, the seeds of success stories for the collaborators! Come along and let your eyes and mind rest,
at the window into nature.

A decorative nature photograph crossfaded with another one. A decorative nature photograph crossfaded with another one.