Vaakalintu Oy/Ltd logo 

Suomeksi:

Vaakalintu Oy - Innovaatioita sinulle!

Teknologiaa ja brändejä! Tutkimus ja tuotekehitys, lisensointi ja myynti.

Vaakalintu Oy:ssä ideoidaan paljon, sitten arvioidaan ja priorisoidaan kriittisesti. Soveltuvuusselvityksien ja immateriaalioikeusstrategian suunnittelun jälkeen kaupallisen arvon siemenet kylvetään yhteistyökumppanien kanssa. Jos idea on kiinnostava ja toimintakelpoinen, se ansaitsee resurssinsa!

Toimitusjohtaja, Ilmari Tamminen, ilmari at vaakalintu.fi; plus-kolme-viisi-kahdeksan-neljä-42432554

Liiketoimintamalli:

Vaakalintu Oy:n liiketoimintamalli on fokusoitua keksimiseen ja lisensoida/myydä IPR-oikeuksia eteenpäin kaupallistamista varten. Tämän konseptin avulla kaikki voittavat. Kuluttajat voivat nauttia uusista mielenkiintoisista tuotteista, ja yhteis-työkumppanit luoda tuottoisia mene-stystarinoita nopeammin ja pienemmillä investoinneilla. Vaakalintu Oy voi taas keskittyä tekemään lisää keksintöjä!

Miksi tehdä yhteistyötä Vaakalintu Oy:n kanssa? Sinun hyötysi:

+ Lanseeraa uutta teknologiaa - vähän kilpailua 
+ Kysyttyä teknologiaa, realisoitu monista ideoista
+ Hyödynnä ensimmäisen toimijan etu
+ Olennainen R&D on jo tehty 
+ Tutustu toiminnallisiin protoihin tuotantoa varten
+ Hyödynnä liikesalaisuuksia kuten CAD-malleja
+ Jatka vaikuttavaa brändäystä, jossa on momenttia 
+ Verkkotunnus ja sosiaalinen media varattu sinulle 
+ Kattava suoja alustettu eksperttien kanssa
+ Sopivan kypsä IPR - laajenna ja kiellä muita
+ Tee voittoa pienemmillä investoinneilla ja riskeillä
+ Neuvottele IPR-välitysasiantuntijoiden kanssa

Kuka on Ilmari Tamminen?

Biokemiaa pääaineenaan lukenut, molekyylibiologiaan syventynyt filosofian maisteri. Päätoimessaan sytologisia ja histologisia röntgentomografiavarjoaineita kehittävä biolääketieteen tutkija. Sivutoiminen yrittäjä, akateemisen työnsä ulkopuolisia keksintöjä kaupallistamaan orientoitunut keksijä. Laaja-alainen osaaja, intohimona tieto ja taito. Tuttuja aloja ovat mm. kemia, fysiikka, elektroniikka, ohjelmointi, mekaniikka, media, ja monet muut. Erämies, jota luonto inspiro i.


In English:

Vaakalintu Ltd - Inventions for you!

Technology and brands! Research and development, licensing and sale.

A lot of ideas are created, critically evaluated, and prioritized at Vaakalintu Ltd. After proof of concept and  the  planning  of  an   IPR   strategy, the seeds of commercial value are planted with collaborators. If the idea is interesting and viable, it deserves its resources!

Chief executive officer, Ilmari Tamminen, ilmari at vaakalintu.fi; plus-three-five-eight-four-42432554

Business model

The business model of Vaakalintu Ltd is to focus on inventing and license/sell the IPR further for commercialization. With this concept, everybody wins. Customers can enjoy new exciting products, and collaborators create valuable success stories with less time and investments. Meanwhile, Vaakalintu Ltd can focus on developing even more inventions!

Why collaborate with Vaakalintu Ltd? Your benefits:

+ Launch novel technology - little competition 
+ Demanded technology, realized from many ideas
+ Gain first-mover advantage
+ Fundamental R&D done already 
+ Explore functional prototypes for manufacture
+ Utilize trade secrets such as CAD models
+ Continue effective branding which has momentum
+ Web address and social media reserved for you 
+ Wide protection initialized with experts
+ Optimally matured IPR - expand and prohibit
+ Make profit with less investment and risks
+ Negotiate with IPR brokering professionals

Who is Ilmari Tamminen?

Master of science who studied biochemistry as a major subject and specialized in molecular biology. Biomedical researcher principally developing cytological and histological contrast agents for X-ray tomography. Part-time entrepreneur, an inventor oriented to commercialize his non-academic inventions. All-round expert, passionate about knowledge and skills. Familiar with fields such as chemistry, physics, electronics, programming, mechanics, media, and many more. Backwoodsman inspired by nature.

Copyright 2018 Vaakalintu Oy/Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään, all rights reserved.
CLICK HERE AND SEE THE VAAKALINTU SHIRT STORE!Are you interested in commercial collaboration?
IPR for licensing/sale on Berggren Brokerage, click here!WWW.ORBISTRIKER.COM